Welcome To 8a7'z Zoo

Welcome To 8a7'z Zoo

Pà kon 8a7 có ý kiến hay kế hoạch rì về họp lớp lần 2 thì nêu re nhá.....Nhứt định chúng te fải có 1 bùi họp lớp thiệt tưng bừng và ấn tượng......Yeah Thân! :* http://forum8a7.forumvi.com/forum-f18/topic-t761.htm#3655
Pà kon 8a7 có ý kiến hay kế hoạch rì về họp lớp lần 2 thì nêu re nhá.....Nhứt định chúng te fải có 1 bùi họp lớp thiệt tưng bừng và ấn tượng......Yeah Thân! :* http://forum8a7.forumvi.com/forum-f18/topic-t761.htm#3655

  Rác

  Share
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Fri 14 Nov 2008 - 20:33

  woah! nghêu em coj bộ kinh nghiệm đầy mj`nh luôn ta!? Hay đó! rolling on the floor


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"
  Penguin
  Penguin
  Thú con
  Thú con

  Zodiac Zodiac : Libra Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 126
  Age : 24
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Penguin on Sun 16 Nov 2008 - 9:46

  Bài này em chỉ sưu tầm thôi mà cả nhà, có phải do em viết đâu.
  Dù sao em cũng có công sưu tầm, nên cả nhà cảm ơn thì em cứ nhận vậy ạ
  ngại quá winking)


  _________________
  --Tớ muốn cười với cậu như lần đâu tiên...và...dù tớ là ngôi sao nhỏ bé mà được ở bên cạnh cậu - mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thân thành thần mặt trời rực rỡ giữa đám đông...
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Wed 19 Nov 2008 - 21:22

  thỏ đồng ý câu cuối đấy! Nước mắt là vũ khí lợi hại nhứt của các girls đó ha! :)>-


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"
  piggy...
  piggy...
  Thú ăn cỏ
  Thú ăn cỏ

  Nữ Zodiac Zodiac : Leo Chinese zodiac Chinese zodiac : Pig
  Tổng số bài gửi : 304
  Age : 23
  Đến từ : 8a6 crazy zoo
  Job/hobbies : change...
  Humor : happy....
  Registration date : 12/09/2008

  ???

  Bài gửi by piggy... on Wed 19 Nov 2008 - 21:29

  Thay ñoåi waùh nhìu roài . Neáu ko muoán wen nöõa thì you coù theå noùi ! Ñöøng coù laïnh luøng nhö vaäy nöõa ! Ñöøng coù laáy toâi ra laøm troø heà nöõa ! Ñöøng coù laøm toâi faûj ñau khoå nöõa ! Ñöøng coù laøm toâi khoùc vì you nöõa ! Coù veû nhö toâi laø 1 con ngoác , 1 ñöùa con nít , 1 con roái ñeå you ñuøa vui , ñeå you laøm troø heà ! Ñuùng toâi thaät ngoác khi ñaõ yeâu you ! Toâi thaät ngoác khi ñaõ ñau khoå vì you ! Vaø trong maét you , toâi chæ laø 1 con roái ! Trong tim you giôø ñaây ñaõ ko coøn choå troáng cho toâi ! Yeâu you thaät loøng , tin töôûng you thaät söï , ñaët taát caû nieàm tö haøo khi coù 1 ngöôøi païn trai toát ! Trong maét toâi , luùc naøo you cuõng hoaøn haûo , cuõng galaêng , cuõng toát buïng ! Nhöng giôø ñaây , con tim toâi ñaõ vôõ tan vì you ! Vì söï thay ñoåi raát lôùn cuûa you ! Toâi thaät söï thaát voïng , thaät söï buoàn khi you nhö vaäy ! Vaø ñaõ thaät söï sai laàm khi yeâu you ! Nhöng bieát laøm sao baây giôø khi ñaõ yeâu you , khi ñaõ trao traùi tim cuûa mình cho you ! Coù veû nhö toâi ñaõ waùh nhaøm chaùn ñoái vôùi you ! Vaø giôø ñaây you caàn tìm 1 nieàm vui môùi cho mình . Coù vaøi ngöôøi noùi haïng ngöôøi nhö you ko ñaùng ñeå cho toâi faûj buoàn , ko ñaùng ñeå cho toâi faûj khoùc ! Nhöng bieát laøm sao ñaây vì hoï chöa bieát toâi ñaõ yeâu you nhö theá naøo ! Bieát laøm sao ñaây khi chæ bieát chuùc you seõ haïnh fuùc beân ngöôøi mình yeâu .
  And you just know one thing is I always love you and always waiting for you ! Because I still love you ! And my heart is always open for you !
  nhu cach' cu? ! Muon' read faj? dzo Word ui` chon VNI-Times rui` moi' doc ! whistling)


  Được sửa bởi del tỨk kẢ... ngày Tue 23 Jun 2009 - 10:09; sửa lần 1.
  avatar
  lamkhaituethu_1994
  Thú nằm trong trứng
  Thú nằm trong trứng

  Zodiac Zodiac : Taurus Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 6
  Age : 24
  Registration date : 06/11/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by lamkhaituethu_1994 on Wed 19 Nov 2008 - 22:17

  Dù rằng tôi không biết bạn là ai và cũng chẳng bíêt bạn là ng` như thế nào? Nhưg Thư vẫn khuyên bạn một điều: "Đôi khi có những sự thật ko ai biết cả, và có những điều thật sự rất tốt đẹp ẩn chứa ngay bên trong một kẻ "đáng ghét". Hãy làm rõ mọi chuyện và hãy nhớ rằng đừng để mọi chuêện wá muộn màng để sửa chữa. Có thể người ấy ko mún zậy nhưg do hòan cảnh hay 1 số tác nhân khác thui! Bạn hãy cố gắng zui zẻ để có nhìu nhìu ng` khác ái iu bạn nhen! Hihi!
  piggy...
  piggy...
  Thú ăn cỏ
  Thú ăn cỏ

  Nữ Zodiac Zodiac : Leo Chinese zodiac Chinese zodiac : Pig
  Tổng số bài gửi : 304
  Age : 23
  Đến từ : 8a6 crazy zoo
  Job/hobbies : change...
  Humor : happy....
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by piggy... on Thu 20 Nov 2008 - 12:08

  cam? on chi da? an ui? em ! nhung su that van? la` su that thoi chi ah` ! em da~ tim` hiu? ki~ roi` !
  Du` j` cug? cam? on chi da~ dong vien an ui? em !
  em la` pe' Trâm , hoc pen 8a6 ! ^^ njce to meet you !
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Thu 20 Nov 2008 - 12:34

  he0 uj! dù sa0 đi nữa thì cũng đã wa òy mà! đừng cố gắng , fí công sức để tiếc nuối những thứ trong wá khứ! bíx đâu cái đó lại tút ch0 cả haj hen! whistling| vả lại, bây h, he0 cố gắng mà học choa tút đi nha!


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"
  piggy...
  piggy...
  Thú ăn cỏ
  Thú ăn cỏ

  Nữ Zodiac Zodiac : Leo Chinese zodiac Chinese zodiac : Pig
  Tổng số bài gửi : 304
  Age : 23
  Đến từ : 8a6 crazy zoo
  Job/hobbies : change...
  Humor : happy....
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by piggy... on Thu 20 Nov 2008 - 15:33

  ua` em pik' rui` tho? ui ! nhung that su pun` lam' co* ! ko the? nao` ko khoc' khi nghi? toi' chuyen nay` ! ko the? nao` ko khoc' khi nghi? toi' han' ! that su Heo ko the? nao` wen noi? han' dc ! T_T
  HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Penguin
  Penguin
  Thú con
  Thú con

  Zodiac Zodiac : Libra Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 126
  Age : 24
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Penguin on Thu 20 Nov 2008 - 16:47

  nếu em huk quên được thì nhớ đi, đâu cứ phải quên mới được hả em...cứ nhớ, cứ khóc đi nếu điều đó làm em thoải mái...mà nếu đúng như em nói là "yêu" thì phải vui khi ấy vui chứ em, đừng bi quan quá nha. Biết là em buồn lắm nhưng mà đừng để nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình nha... >:D< Ôm cái lấy lại tinh thần coi


  _________________
  --Tớ muốn cười với cậu như lần đâu tiên...và...dù tớ là ngôi sao nhỏ bé mà được ở bên cạnh cậu - mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thân thành thần mặt trời rực rỡ giữa đám đông...
  piggy...
  piggy...
  Thú ăn cỏ
  Thú ăn cỏ

  Nữ Zodiac Zodiac : Leo Chinese zodiac Chinese zodiac : Pig
  Tổng số bài gửi : 304
  Age : 23
  Đến từ : 8a6 crazy zoo
  Job/hobbies : change...
  Humor : happy....
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by piggy... on Thu 20 Nov 2008 - 16:57

  dung' ! duong nhu em la` 1 con ng` ich' ki? ! ko muon' ay' wen aj khac' ! nhung do' cung? la` vi` " love " ay' mah` thoi ! moi~ lan` thay' ay vui , em cug? vui lam' day' chu' , nhung trong truong` hop nay` thi` duong` nhu em la` 1 con ng` ich' ki? , van~ " love " ay mac du` pik' ay' nhu vay ! T_T that su gio` em cug? cha? pik' lam` j` hon chuyen khoc' trong co don mah` thoi ! T_T sad
  thanks chi vi` da~ an ui? em va` thanks nhung~ ng` chi pen 9a10 va` 9a11 nhak' ! love struck
  Penguin
  Penguin
  Thú con
  Thú con

  Zodiac Zodiac : Libra Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 126
  Age : 24
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Penguin on Fri 21 Nov 2008 - 20:02

  em cảm ơn đại ca đã chia sẻ với tụi em những điều như thế này
  xúc động qua sad sad
  yêu đại ca quá love struck


  _________________
  --Tớ muốn cười với cậu như lần đâu tiên...và...dù tớ là ngôi sao nhỏ bé mà được ở bên cạnh cậu - mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thân thành thần mặt trời rực rỡ giữa đám đông...
  Penguin
  Penguin
  Thú con
  Thú con

  Zodiac Zodiac : Libra Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 126
  Age : 24
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Penguin on Fri 21 Nov 2008 - 20:14

  So, have U find 4 urself a "sweet friend" yet? smug
  I'm just kidding! the Entry is so good and i'm very luv it love struck
  good luck


  _________________
  --Tớ muốn cười với cậu như lần đâu tiên...và...dù tớ là ngôi sao nhỏ bé mà được ở bên cạnh cậu - mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thân thành thần mặt trời rực rỡ giữa đám đông...
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Fri 21 Nov 2008 - 20:24

  cũng tàm tạm đó nghêu ! haha! nhưng koàn gà vải lém! hông bằng thỏ đâu! haha rolling on the floor


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"
  voimamut_lovely
  voimamut_lovely
  Thú con
  Thú con

  Nữ Zodiac Zodiac : Pisces Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 243
  Age : 24
  Đến từ : thế giới Vampire
  Job/hobbies : đọc truyện
  Registration date : 03/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by voimamut_lovely on Sun 23 Nov 2008 - 10:50

  hù, biết chị là ai không ?
  nói em nghe nè, nếu đã thế thì em đừng cố quên, cũng đừng nên buồn nữa, cố quên cũng chỉ làm em nhớ người đó thêm thôi. Chị biết em nói về ai và cũng biết em thích người đó như thế nào. Nhưng bây giờ em còn nhỏ, hãy lo việc học của em trước đi, còn chuỵên đó thì cứ để từ từ, rồi theo thời gian em cũng sẽ quên, sẽ hết buồn thôi
  Cố gắng lên em nhé. love struck
  voimamut_lovely
  voimamut_lovely
  Thú con
  Thú con

  Nữ Zodiac Zodiac : Pisces Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 243
  Age : 24
  Đến từ : thế giới Vampire
  Job/hobbies : đọc truyện
  Registration date : 03/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by voimamut_lovely on Sun 23 Nov 2008 - 11:19

  e hèm, đang viết về ai vậy thỏ con
  bài viết tuyệt đấy
  vậy là thỏ bít yêu rùi fải hông ?? nailbiting
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Sun 23 Nov 2008 - 14:13

  haha! hiệp sĩ thỏ bíx iu từ lâu òy! haha! fải iu ba iu má thuj đúng hem nà! haha! đứa nào nói huk bíx iu là mất dzạy đó nha! ^_^ Thỏ thì luôn sáng tác baj hay thuj! khỏi kh3n, ngại wá à! rolling on the floor


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"
  piggy...
  piggy...
  Thú ăn cỏ
  Thú ăn cỏ

  Nữ Zodiac Zodiac : Leo Chinese zodiac Chinese zodiac : Pig
  Tổng số bài gửi : 304
  Age : 23
  Đến từ : 8a6 crazy zoo
  Job/hobbies : change...
  Humor : happy....
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by piggy... on Sun 23 Nov 2008 - 20:55

  hì pík chứ ! hiz....củm ơn chị nhák ! nhưng học , chơi thể thao .....củg thýa thôi ! Thật sự nàh zất khó wên ! em ko thể nào ko " cry " khi nghĩ tới chiện nàiz ! pùn lắm chị àh ! jờ củg chả pík làm j` ! chỉ pík học , chơi póng rổ , ih pơi . Có nhiu đó cứ lặp ih lặp lạj hoài , rùi hík việc cáj nghĩ tới chuyện nàiz nữa ! pó tay ! hík cách với em rùi chị àh ! T_T
  Thui thì dù j` củg cảm ơn chị nhák ! My sister ! ^^ love struck
  Kilychan
  Kilychan
  Thú nằm trong trứng
  Thú nằm trong trứng

  Nữ Zodiac Zodiac : Cancer Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 28
  Age : 24
  Đến từ : Nhà Daichan
  Job/hobbies : Hey!Say!JUMP ,bạo động trường lớp
  Humor : viết lách
  Registration date : 27/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Kilychan on Sun 30 Nov 2008 - 17:53

  hèm k bik chiện gì nhưng cũng lon ton chạy vào nói mấy câu.Chị thì k giống nhưng nh~ ng` khác ~~" nên chắc nói sẽ khiến em buốn..Sau 1 hồi căng kon mắt đọc thì chị chỉ thấy đc điều này

  + Em là đứa nhu nhược

  Vì chẳng có gì đáng để em phải ngày đêm khóc thương dzì ng` đó..Níu chị mà là ng` đó thì chị đảm bảo rằng chị sẽ chạy trốn em kàng xa thay dzì phải đi xin lỗi ~~" sao em ko nghĩ đến ng` đó..Chẳng nhẽ ng` đó k nhận đc nh~ lời chửi rủa từ nh~ ng` xung quanh.!..Em cố quên càng k đc mà em bào em k mún nhớ đến..bản thân em k bik mình nên làm gì thì làm sao mà em bắt ng` khác phải khuyên em đc..tất cả điều phụ thuộc vào em,..k phải vào bất kì lời khuyên từ phía mọi ng` ~~"..Chị chỉ mong em tìm ra ánh sáng của riêng em chứ k phải là từ ánh sáng của nh~ tấm lòng chân thành trên kia

  Hơi shock

  Cảm ơn đã coi
  rankkary
  rankkary
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Cancer Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 155
  Age : 24
  Registration date : 06/07/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by rankkary on Sun 30 Nov 2008 - 18:37

  OMG ^:)^ tem love struck
  spam whistling:
  đủ 3 dòng rolling on the floor k spam shame on you


  _________________
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Sun 30 Nov 2008 - 19:02

  hjhj! dzui í nhỉ! nhưng thỏ mún bíx là đà đỉu nói " ko mún lặp lại lịch sử" ở nem lớp 7 là sao nà!? :)>-


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"
  rankkary
  rankkary
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Cancer Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 155
  Age : 24
  Registration date : 06/07/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by rankkary on Sun 30 Nov 2008 - 20:08

  Đó là chuyện bí mật mày ạh smug
  Thật ra là mày cũng chưa đủ trình để hiểu đâu rolling on the floor
  Mà cũng ...
  Nói chung là hem có gì hết áh sigh
  whistling:


  _________________
  Kilychan
  Kilychan
  Thú nằm trong trứng
  Thú nằm trong trứng

  Nữ Zodiac Zodiac : Cancer Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 28
  Age : 24
  Đến từ : Nhà Daichan
  Job/hobbies : Hey!Say!JUMP ,bạo động trường lớp
  Humor : viết lách
  Registration date : 27/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Kilychan on Tue 2 Dec 2008 - 18:23

  Có nghĩa là năm lớp 7 teo đâm đầu vô chiện tình củm dẫn đến học hành bê tha ~~" Sa sút kinh khủng nhưng do năm lo81p 08 tu tâm dưỡng tính ~~" Cộng vs việc hỗ trợ đắc lực của má Tâm thì tao đã học hành đàng hoàng ~~" Nên tao k muốn lập lại nh~ tháng ngày kinh khủng khiếp đó !! >< Tao k muốn vướng vào nữa !! Tao mún học vì nay đã là năm cúi cấp !! Chính vì vậy tao muốn tất cả các bạn đang có chuyện tình cảm thì hãy để nó qua 1 bên mà thay vào đó là Học là chính
  piggy...
  piggy...
  Thú ăn cỏ
  Thú ăn cỏ

  Nữ Zodiac Zodiac : Leo Chinese zodiac Chinese zodiac : Pig
  Tổng số bài gửi : 304
  Age : 23
  Đến từ : 8a6 crazy zoo
  Job/hobbies : change...
  Humor : happy....
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by piggy... on Tue 2 Dec 2008 - 20:44

  shock thịk ! T_T ko fãj là shock nữa màh là wáh shock đêy ! em đọc màh xong mún ói za máu ! T_T silly
  thuj thì củg " thanks " chị nhìu . ( đang tự dối lòg ) ^^ praying
  củm ơn chị nhák ! ^^ o-) ( mặc dù iêm no understand ) batting eyelashes
  Penguin
  Penguin
  Thú con
  Thú con

  Zodiac Zodiac : Libra Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 126
  Age : 24
  Registration date : 12/09/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by Penguin on Tue 2 Dec 2008 - 21:31

  bác thỏ kon, bác oánh chữ gì mà em huk hiểu mô tê gì cả :study: toàn là viết tắt huk àh
  nhưng mà nắm dc ý gòy, có ý nghĩa lắm
  Bác thỏ ra tay quả là có khác, vip ghê smug


  _________________
  --Tớ muốn cười với cậu như lần đâu tiên...và...dù tớ là ngôi sao nhỏ bé mà được ở bên cạnh cậu - mặt trăng trong suốt đêm dài còn hơn hoá thân thành thần mặt trời rực rỡ giữa đám đông...
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  dOnt waNna sEe U anYmoR3
  Giám đốc sở thú
  Giám đốc sở thú

  Nữ Zodiac Zodiac : Virgo Chinese zodiac Chinese zodiac : Dog
  Tổng số bài gửi : 747
  Age : 24
  Đến từ : xứ sở cỦa sadnesS =.=
  Registration date : 02/10/2008

  Re: Rác

  Bài gửi by dOnt waNna sEe U anYmoR3 on Tue 2 Dec 2008 - 21:50

  hjhj! ngại ghê dzậy đoá! ai cũng khen thỏ post bài hay dzậy nà! hahahjhj! h/p là viết tắk hạnh phúc đó mà, t/l là trả lời! ok hem nà! :>


  _________________
  ""Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu. Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

  "Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm"

  Sponsored content

  Re: Rác

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Wed 23 Jan 2019 - 5:12